НӨХӨР СҮҮДЭР БАЙСАН ҮГҮЙГ МЭДЭХГҮЙ ЮМ. ТЭГЭЭД Б.А.В.А.Л.Ц.А.Х ГЭЭД БАЙЖ БАЙТАЛ ШӨНӨ…

Манай э.м.э.э.г жоохон байхад дээр үед ч.о.н.о их г.а.л.з.у.у.р.д.а.г байсан юм гэсэн. А.н.ч.и.д х.о.р т.а.в.и.а.д т.э.р.н.э.э.с нь болж д.у.т.у.у х.о.р.д.о.о.д ч.о.н.о м.а.л их г.а.л.з.у.у.р.д.а.г байсан юм гэнэ лээ. Тэгээд айл саахалтаараа м.а.л х.у.й.г.а.а хашаад орой болцгоож бүгд гэр гэртээ орцгоож л дээ. Тэгсэн манай эмээгийнхтэй их ойрхон нэг эгч хүүтэйгээ хоёулханаа байсан юм гэсэн.

Нөхөр с.ү.ү.д.э.р байсан ү.г.ү.й.г мэдэхгүй юм. Тэгээд у.н.т.а.х г.э.э.д б.а.й.ж б.а.й.т.а.л ш.ө.н.ө хашаа хороогоор нь нэг юм яваад л байгаа нь сонсогдсон гэсэн. Тэр хавийнханд айл айлын гэрийг тойроод а.р.х.и.р.а.а.д с.а.м.а.р.д.а.а.д л а.й.м.ш.и.г.т.а.й байсан юм байх.

Ч.о.н.о г.а.л.з.у.у.р.а.х.а.а.р.а.а д.у.у ч.и.м.э.э гаргасан газрыг ю.у ч ү.г.ү.й б.о.л.т.о.л с.а.м.а.р.д.д.а.г юм гэсэн. Хүн м.а.л а.м.ь.д юу л байна б.а.р.и.а.д и.д.ч.и.х.д.э.г гэсэн. Н.ү.д нь с.о.х.р.о.о.д зөвхөн сонсголоороо л орчноо мэдэрдэг болчихдог юм байх.

Тэгээд л хүмүүс бүгд чимээгээ аядаад л хүүхдүүдээ сэрээд у.й.л.ч.и.х вий гээд л манай эмээ хоёр эгчтэйгээ гэртээ байсан гэсэн. Хоёр эгч нь эмээг маань с.э.р.ч.и.х вий гээд л их л а.й.ж байсан гэсэн. Төд удалгүй нөгөө хүүхэдтэйгээ байдаг байсан эгчээс чимээ гарсан юм уу яасан юм нөгөө г.а.л.з.у.у.р.с.а.н

ч.о.н.о чинь гэрийг нь юу ч үгүй с.а.м.а.р.д.а.ж ороод у.л.а.а.н г.а.л.з.у.у у.л.а.й.р.с.а.н н.ү.д.т.э.й м.у.у.х.а.й а.м.ь.т.а.н ээжийг нь юу юу гүй л з.у.у.г.а.а.д авсан гэсэн. Тэгсэн чинь х.ө.ө.р.х.и.й ээж хүү нь 4 5 настай хүүхэд байсан гэдэг байх аа . Хүүгээ миний хүү эндээс з.у.г.т ээж нь ингээд ө.н.г.ө.р.л.ө.ө хурдан з.у.г.т хажуу хэн ч билээ тэр айлынх руу хурдан гүй гэсэн юм гэсэн ө.р.ө.в.д.м.ө.ө.р.

Хаанаас нь ч ч.о.н.о з.у.у.с.а.н юм мэдэхгүй. З.у.у.л.г.а.ж байгаа хирнээ л г.о.л нь т.а.с.р.а.н т.а.с.а.р.т.л.а.а о.р.и.л.с.о.н гэсэн. Хоёул хоёулаа ч.о.н.ы.н х.о.о.л болж байхаар х.ү.ү.г.э.э а.в.р.а.а.д өөрийгөө ө.г.ь.е гэж бодсон байх. Х.ө.ө.р.х.и.й тэр ээж тэгж о.р.и.л.д.о.г нь бас хүүгээ яаж хөдөлж байгаа нь с.о.н.с.о.г.д.о.х.г.ү.й гэж ч.о.н.ы.г с.а.а.т.у.у.л.с.а.н байх.

Тэгээд л хүү нь гарч з.у.г.т.а.а.д л тэр с.а.а.х.а.л.т айлынхаа ахынх луу о.р.и.л.о.о.д л очсон гэсэн. Тэгээд л хүмүүс бүгд сэрцгээгээд б.у.у ш.и.й.д.э.м б.а.р.и.а.д л гарсан гэсэн. Тэр хавийн эрэгтэйчүүд нь тэгээд очтол.

Ээж нь хүн харахын э.ц.э.с.г.ү.й болтол с.и.й.ч.э.э.д х.а.я.ч.и.х.с.а.н байсан гэсэн. Ч.о.н.ы.г газар дээр нь б.у.у.д.а.ж а.л.а.а.д б.у.л.с.а.н гэж ярьж байсан. Манай эмээгийн хоёр эгч нь х.ө.ө.р.х.и.й эмэгтэй хүмүүс болохоор их л а.й.ж байсан байхдаа гэж боддог юм. Тэр үед хүмүүс ер нь г.а.л.з.у.у чоноос их а.й.д.а.г байсан юм гэнэ лээ…

Related Articles

error: Энэхүү контент хамгаалагдсан!!